СТРАХИЛА

BG Дребничка Страхила, трепереща от страх в тъмнината…